Dodge Kiridesja

Home > Reuen > Dodge Kiridesja

Dodge Kiridesja

KNPV certificaat PH1 en - PH2, beide behaald met lof, zie de bijlagen certificaten

KNPV Kampioenschap 2010 plaats 3

Kampioen Noord Nederlandse Provincies

HD normal

ED normal

Fokgeschiktheidskeuring: KKL2

Met zeer uitgesproken moed en vechtlust